Savetovanje: Institut za šumarstvo

30.01.2017 Održano je predavanje u Institutu za Šumarstvo u Beogradu na temu: Sušenje četinarskuh šuma u Srbiji i mogućnosti kontrole Heterobasidion annosum preparatom ROTSTOP.

Stučni tim sastavljen od domaćih i stranih stručnjaka je  prezentovao svoje rezultate u primeni preparata ROTSTOP u Srbiji i svetu.

  • Prof.dr Nenad Keča;  Šumarski Fakultet , Beograd
  • Dipl.ing MBA Dragan Marković ;Horti Partner d.o.o., Novi Sad
  • Gdin.Gunnar Salingre;  Verdera, Finska

 

Svoje učešće u savetovanju su uzeli mnogobrojni domaći stručnjaci angažovani na zaštiti šuma iz Srbiaj šume sa nekoliko Šumskih Gazdinstava, Nacionalni Park  Tara, Nacionalni Park Kopaonik i Instututa za Nizisko Šumarstvo.

Na savetovanju je bilo govora o istoriatu i pojavi  bolesti Heterosabisidion Annosum u Srbiji, njenom štetnom delovanju na četinarske šume sa konkretnim činjeničnim podacima o razmerama štete. Nadalje na savetovanju je stručni tim prezentovao i konkretna rešenja za kontrolu i zaustavljanje sušenja šuma uz pomoć mikrobiološkog preparata ROTSTOP kojeg proizvodi Finska firma Verdera. Dobri rezultati u primeni ovog preparata u Finskoj u poslednjih trideset godina su bili od velike koristi našim stručnjacima i obogatili su dodatno njihovo iskustvo u borbi sa sušenjem šuma.