PAMETNO PAKOVANJE
NAJŠIRI ASORTIMAN PROIZVODA

ZAČINSKA PAPRIKA KATARINA

Opis

Opis Proizvoda

Osnovne karakteristike nove sorte KATARINA

Imajući u vidu značaj začinske paprike kako u Vojvodini tako i u celoj republici Srbiji, nameće se potreba za intenzivnijim naučno istraživačkim radom na ovoj kulturi. Posebnu pažnju treba posvetiti stvaranju novog sortimenta. Zahtevi proizvođača začinske paprike su za visokoprinosnim sortama krupnijih plodova. Međutim, zahtevi prerađivačke industrije kao i potrošača začinske aleve paprike su za visokim kvalitetom, odnosno za visokim sadržajem bojenih materija.

U našem selekcionom radu cilj je bio da pomirimo obe strane. Odnosno da se stvore visokorodne sorte sa visokim prinosom i visokim sadržajem bojenih materija. Kao rezultat tog selekcionog rada koji je započet još 2004. godine stvorene su 8 linija. Linije 1, stvorena je ukrštanjem mađarske sorte Mihalj Teleki kao majke i domaće sorte HS – 2 (Horgoška slatka 2) kao oca. U toku ukrštanja rađeno je prosto ukrštanje i kroz osam generacija obavljano je individualno odabiranje biljaka.

Sorta Katarina ja kao selekciona Linija br.1 prijavljena kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije radi ispitivanja na DUS test koja su uspešno obavljena i Rešenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije br. 320-04-977/2/2012-11, od 31.10.2013. ova linija je pod nazivom KATARINA priznata kao nova sorta i upisana u Registar sorti Poljorivrednog bilja Republike Srbije. S obzirom na rezultate koje je pokazala tokom ispitivanja nadamo se će se brzo raširiti u proizvodnoj praksi.