PAMETNO PAKOVANJE
NAJŠIRI ASORTIMAN PROIZVODA

PRESTOP

Opis

Opis Proizvoda

Prirodno i profitabilno
PRESTOP – za biološku proizvodnju povrća, lekovitog i krasnog bilja

* Sadrži prirodne zemljišne gljive
* Pouzdan u borbi protiv zemljišnih i lisnih bolesti
* Stimuliše rast biljaka
* Efikasan u organskom i neorganskom supstratu
* Primenjuje se u organskoj proizvodnji
* Kompatibilan sa biološkom i integralnom zaštitom bilja
* Nema rizika od rezistencije
* Dugotrajni efekat na tretiranoj biljci
* Bezbedan za čoveka i okolinu

Aktivn sastojak je gljiva Gliocladiumh catenulatum

PRESTOP – sadrži miceliju i spore gljive Gliocladium catenulatum Vrste J1446 gljiva, 108 cfu/g
(cfu = broj jedinki u koloniji)

Način delovanja
– blokira razvoj patogena
– deluje kao super parazit, proizvodeći enzim koji uništava ćelijske zidove patogena

Širok spektar korišćenja
Efikasno kontroliše širok spektar patogena
– sivu trulež i rak stable izazvan sa gljivom Botrytis cinerea na paradajzu,
paprici, krastavcu, salati, lekovitom i ukrasnom bilju
– uništava plamenjaču krastavca (Didymela bryoniale)
– poleganje rasada i trulež korena izazvana Pythium, Rhizoctonia solani, i Fusarium na povrću, lekovitom i  ukrasnom bilju.
– trulež izazvana Phytophtora na ukrasnom bilju

Višestruki način primene
– folijarno tretiranje
– putem sistema kap po kap
– tretiranje hranljivog supstrata

Najefikasniji način je korišćenje PRESTOP-a preventivno.
Aktivna suspanca je mikrob , koji se održava u predelu korena i na listu, štiteći tako biljku od patogena nekoliko nedelja

Doza primene
Doza primene zavisi od načina gajenja, od faze porasta i vremena primene PRESTOP-a

Primeri za doziranje
– aplikacija prskanjem 0,5% vodene suspenzije
– sistemom kap po kap: koristi se 100 g za tretiranje 400-500 biljaka

Skladištenje
Neotvoreno pakovanje čuvano na suvom i hladnom mestu (do 8 0C) ima rok trajanja 12 meseci.

Kompatibilnost sa drugim pesticidima
PRESTOP je siguran preparat koji može da se meša sa većinom hemijskih pesticida i može se koristiti u integralnoj zaštiti bilja.

PRESTOP MIX je druga formulacija fungicida dobijena od Gliocladium catenulatum. PRESTOP MIX pomaže pri oprašivanju, što povećava kontrolu sive truleži kod jagode i maline.

Tretirane biljke sa Prestop-om