PAMETNO PAKOVANJE
NAJŠIRI ASORTIMAN PROIZVODA

PERFORIRANA STREČ FOLIJA

Opis

Streč sa rupama ima široku primenu u industriji gde je potrebno obezbediti provetrenost proizvoda. Najviše se koristi za pakovanje povrća, cveća, paleta sa flašama vode tj. svih proizvoda koji isparavaju, a kondenzovana voda predstavlja problem u pakovanju. Sama perforacija na filmu dozvoljava nesmetano strujanje vazduha na paleti tako da vlaga isparava iz proizvoda i ne stvara se kondenzacija.

Prednosti:

  • nema kondenza na proizvodu
  • roba se brže suši
  • lepši finalni proizvod
  • veća produktivnost
  • lakša manipulacija
  • manje škarta