PAMETNO PAKOVANJE
NAJŠIRI ASORTIMAN PROIZVODA

MYCOSTOP

Opis

Opis Proizvoda

Prirodno i profitabilno

Mycostopr za biljnu proizvodnju povrća, lekovitog I ukrasnog bilja
Biološki proizvod – za ekološku poljoprivredu
* Sadrži prirodne bakterije koja je izolovana iz Sphagnum treseta
* Pouzdan u borbi protiv poleganja rasada i bolesti korena
* Stimuliše rast biljaka
* Indukuje mehanizme zašite biljaka
* Efikasan na organskom i neorganskom supstratu za gajenje biljaka
* Ima primenu u organskoj proizvodnji
* Kompatabilan je sa biološkom i integralnom zaštitom bilja
* Nema rezisitencije
* Dugotrajan efekat na tretiranoj biljci
* Bezbedan je za čoveka i okolinu

Aktivni sastojak Streptomyces K61
MYKOSTOP- sadrži miceliju i spore vrste Streptomyces
K61 actinobacterium, 5×10⁸cfu/g
(cfu = broj jedinki u koloniji)

Način delovanja

– blokira razvoj patogena
– deluje kao superparazit uništavajući ćelijske zidove patogena
– produkti metabolizma inhibiraju biljne patogene

Širok spektar korišćenja

Efikasno kontroliše širok spektar patogena:

– poleganje izazvano različitim gljivama kao što je Alternaria i Rhizoctonia Solani
– bolesti sušenja i truljenja izazvani gljivom Fusarium, Phytophthora i Pythium

Mycostop – može se koristiti za suzbijanje sive truleži izazvane gljivom Botrytis
Mykostop – prah se koristi u vidu vodenog rastvora. Mogu se koristiti sledeći načini:

– korišćenjem sistema kap po kap
– kvašenjem ili prskanjem hranljivog susptrata
– tretiranje semena
– lukovice i rasad utapati u rastvor

Najefikasniji način je korišćenje Mykostop-a preventivno.

Aktivna suspanca je mikrob , koji se održava u predelu korena i na listu, štiteći tako biljku od patogena nekoliko nedelja

Doza primene
Doza primene zavisi od sistema gajenja i od faze u kojoj se MYKOSTOP koristi.

Primeri za doziranje preparata:
–  unosom preko sistema kap po kap 5-10 g/1000 biljaka
– tretiranje hanljivog supstrata
– korišćenje 0,01% vodenog rastvora
– tretiranje rasada i lukovica: koristi se 0,01-0,02%vodenog rastvora

Skladištenje
Neotvoreno pakovanje čuvano na suvom i hladnom mestu (do 8 0C) ima rok trajanja 12 meseci.

Kompatibilnost sa drugim pesticidima

Mykostop je siguran preparat koji može da se meša sa većinom hemijskih pesticida i može se koristiti u integralnom zaštiti bilja.
Kao bakterijski preparat, Mycostop ima visok prag tolerancije prema hemijskim fungicidima.
Mycostop Mix – je druga formulacija preparata Streptomyces K61

Mycostop prezentaciju možete preuzeti ovde!