PAMETNO PAKOVANJE
NAJŠIRI ASORTIMAN PROIZVODA

JIFFY -7 PLOČICE 41 MM

Kategorije: ,

Opis

Opis Proizvoda

Pločice su kompresovane, a dodavanjem vode bubre i povećavaju svoju zapreminu. Zbog specifične strukture
kokosovih vlakana, razvoj korenovog sistema je ravnomeran i brz. Podloga se nalazi u finoj tankoj mrežici koja
sprečava njeno rasipanje. Mrežica je biorazgradiva i kroz nju korenje prolazi sa lakoćom.
Na sredini pločice se nalazi otvor u koji se ubacuje seme. Nakon ubacivanja semena treba dolivati vodu dok se
zapremina zemlje ne poveća do maksimuma. Kada dođe vreme za presađivanje rasad se samo prebaci u sud veće
zapremine ili na otvoreno polje jer je mrežica biorazgradiva. Nema opasnosti da će se biljka zaraziti jer se
koristi princip jedna podloga jedna biljka.Pogodan za organsku proizvodnju.